مکان شما:

مشاهده تراکنش‌ها

تمامی تراکنش‌هایی که در سرویس اپیک انجام داده‌اید، شامل خرید سرویس‌ها و شارژ حساب، همگی در قسمت تراکنش‌های پنل کاربری در دسترس هستند.

برای مشاهده این تراکنش‌ها، دو گزینه وجود دارد که در شکل زیر نشان داده شده است:

مشاهده تراکنش‌های کاربر در پنل مشتریان اپیک

مشاهده تراکنش‌های کاربر در پنل مشتریان اپیک

در این صفحه، فهرست پرداخت‌های کاربر برای شارژ حساب یا خرید سرویس نمایش داده خواهد شد.