مکان شما:

اطلاعیه های مهم

11 فروردین 1403

آسیب پذیری CVE-2024-3094

متن مورد نظر

25 تیر 1402

اطلاعیه دوم و پایانی vulnerability 14 july

پیرو رصد تیم امنیت شرکت، بلافاصله تیم فنی شرکت patch مورد نیاز را ایجاد کرده و در کلیه سرورهااعمال شد. کلیه سرویس‌های حساس در ساعات اولیه اطلاع رسانی تا زمان اعمال patch اقدامات موقت مورد نیاز اجرا شد. اقدامات مورد نیاز پایان یافته است. پس از جمع بندی ابعاد موضوع، در مقاله ای فنی اطلاع رسانی می شود.

24 تیر 1402

اطلاعیه vulnerability 14 july

پیرو گزارش تیم امنیت شرکت، امروز بعد از ظهر vulnerability رصد و بلافاصله تیم فنی و آپریشن در حال اقدامات تخصصی مورد نیاز هستند. این اطلاعیه به تدریج به روزرسانی می شود.