قوانین و مقررات

توافق نامه کاربران

در این بخش شما می‌توانید توافق‌نامه  خدمات اپیک را  پیش از خرید سرویس ایمیل ابری اپیک مطالعه کنید. در این توافق نامه مواردی چون  موضوع قرارداد، زمان قرارداد، تعهدات کارفرما و تعهدات کاربران ، شرایط فسخ قرارداد و … ذکر شده است . 

سیاست های حفظ حریم خصوصی

 اپیک در راستای احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است، از تمامی ظرفیت‌های خود برای حفاظت و نگهداری از اطلاعات و حریم شخصی کاربران استفاده می‌کند. در این صفحه اطلاعات دریافتی از مشتری و نحوه مدیریت آنها در اپیک  توضیح داده شده است.

شرایط و قوانین استفاده از خدمات

خرید سرویس اپیک بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات مربوط به سرویس ایمیل اپیک است  و کاربران متعهد هستند. همچنین   کاربران باید تمامی قوانین و مقررات جرائم رایانه‌ای را نیز پذیرفته باشند تا بتوانند از خدمات اپیک استفاده کنند.

نکات حقوقی

در این بخش شما می‌توانید با کلیه نکات حقوقی که در خصوص استفاده از سرویس ایمیل اپیک وجود دارد آشنا شوید. این نکات به طور پیوسته در حال به روز رسانی هستند تا کلیه نکات لازم برای بهبود استفاده از سرویس را در اختیار شما قرار دهد.