ایمیل ابری اپیک

با ایمیل ابری اپیک آشنا شوید

تا پیش از ظهور خدمات ابری، اولین گام برای راه‌اندازی یک سرویس ایمیل؛ تهیه یک سرور اختصاصی یا اشتراکی به عنوان میزبان یا Host و انتخاب و خرید دامنه بود. از این فضا در گام بعدی، برای راه‌اندازی سایت، عرضه سرویس ایمیل و خدمات دیگر استفاده می‌شد. زمانی که سرویس‌های ابری وارد بازار شدند، به…

لزوم مهاجرت از ایمیل سنتی به ایمیل ابری

مزیت‌های خدمات ابری به قدری چشم گیر و ازرشمند بود، که به مرور هواداران بیشتری در سراسر دنیا پیدا کرد. سازمان‌هاو شکت‌هایی که بطور سنتی از ایمیل‌های نصب در محل خود استفاده می‌کردند، درحال مهاجرت سرویس ایمیل خود به ایمیل‌های ابری هستند.