سیستم کار ویژه یک سامانه کامپیوتری تعاملی و قابل اعتماد است که با استفاده از حقایق در کنار اطلاعات اکتشافی یا ابتکاری برای حل مسایل پیچیده تصمیم‌گیری به کار گرفته می‌شود.
این سامانه به عنوان بالاترین سطح هوش و تخصص انسان به شمار می‌رود .
سیستم کار ویژه به منظور حل پیچیده‌ترین موضوعات در یک دامنه مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد.