باگ امنیتی CVE-2022-41352 ایمیل سرور زیمرا، مشکلات و راه حل‌ها

مکان شما: صفحه نخست با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به زودی آپدیت می شود سوء استفاده از آسیب پذیری CVE-2022-41352 ممکن است بخش‌هایی از این مستند فنی و گاه پیچیده باشد، در صورت نیاز به توضیحات عمومی و کلی در رابطه با مساله بوجود آمده به بخش «به زبان غیر فنی» مراجعه شود.…

راهکار سازمانی خبره در کسب و کار

سیستم کار ویژه یک سامانه کامپیوتری تعاملی و قابل اعتماد است که با استفاده از حقایق در کنار اطلاعات اکتشافی یا ابتکاری برای حل مسایل پیچیده تصمیم‌گیری به کار گرفته می‌شود. این سامانه به عنوان بالاترین سطح هوش و تخصص انسان به شمار می‌رود . سیستم کار ویژه به منظور حل پیچیده‌ترین موضوعات در یک…