ایمیل سازمانی

ایمیل سازمانی چیست و چه نقشی در کسب و کار شما دارد؟

ایمیل سازمانی یکی از متداول‌ترین و پر کاربردترین بسترهای ارتباطی هر سازمانی به حساب می‌آید. سرویس ایمیل سازمانی به خوبی جایگزین نامه‌نگاری و مکاتبات قدیمی شده و بهترین انتخاب برای تعامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بین کارمندان و مخاطبان سازمان است. دیگر هیچ کسب و کار و سازمان معتبری پیدا نمی‌شود که سرویس ایمیل سازمانی نداشته…