گروه تولیدی مهرام

سرویس مدیریت شده

گروه تولیدی مهرام یکی از گروه‌های پیشرو و از بزرگترین تولید کنندگان محصولات غذایی در ایران است. به گفته مدیر فن‌آوری اطلاعات مهرام، ساختار توزیع‌شده شرکت‌ها و نیاز به ارتباط میان همکاران ایجاب می‌کند که بستری امن و در دسترس برای ارتباط فراهم باشد. از سوی دیگر، مدیران این مجموعه اغلب اوقات به ضرورت در مکان‌های مختلفی در داخل یا خارج از کشور حضور دارند. 

این نیازمندی، سبب استفاده از ابزار ایمیل به عنوان یکی از ابرازهای ارتباطی در گروه صنعتی مهرام شده است. با توجه به اهمیت بالای پایداری سرویس ایمیل و همچنین قابلیت مدیریت‌پذیری آن، راهکار ارتباط سازمانی اپیک به عنوان ایمیل شرکت انتخاب شد. با در نظر گرفتن میزان کاربری و تعداد آدرس‌های ایمیل مورد نیاز این شرکت، راهکار ارتباط سازمانی اپیک به صورت خدمات مدیریت شده به شرکت مهرام عرضه شد.

مهاجرت به سرویس جدید، به صورت بخشی از خدمات راه‌اندازی سرویس و به صورت رایگان انجام شد. به صرفه بودن خدمات و سایر قابلیت‌های اپیک نظیر تقویم فارسی، کیف اسناد، مدیریت مخاطبان و مدیریت وظایف از جمله مزایای این سرویس است. 
استفاده از سرویس میزبانی شده اپیک، نیاز گروه مهرام را به ایمیلی مطمئن و مدیریت‌پذیر، با هزینه‌ای معقول برطرف نموده است. مهاجرت آسان و تیم پشتیبانی خبره که هر زمان در صورت بوجود آمدن مشکل در دسترس هستند، باعث شده دیگر هیچ دغدغه‌ای در رابطه با ایمیل وجود نداشته باشد.