شرکت مخابرات ضحی کیش

بستر ارتباطی مطمئن و پایدار

شرکت مخابرات ضحی کیش یکی از شرکت‌های پیشرو در حوزه‌ مراکز و تجهیزات مخابراتی و چند رسانه‌ای بخصوص مبتنی برIP مانند اینترنت و VOIP و البته یکی از اپراتورهای تلفن ثابت با قریب به 20 سال تجربه است. 

این شرکت با توجه به کیفیت خدمات خود توانسته با شرکت‌های سراسر جهان ارتباط برقرار نماید. تعامل و ارتباط در این سطح، نیاز به بستری امن و پایدار و حصول اطمینان از انتقال امن و آنی اطلاعات بین مبدا و مقصد دارد.
از طرفی، با توجه به حوزه‌ی گسترده فعالیت شرکت، سامانه ارتباطی مورد استفاده در ضحی کیش در کنار پایداری و اطمینان، باید قابلیت‌های کافی و کاملی داشته باشد.

انتخاب راهکار اپیک برای سرویس ایمیل

با توجه به شناخت اولیه این شرکت با راهکارهای ارتباط سازمانی اپیک، این راهکار به عنوان سرویس ایمیل برای شرکت ضحی کیش انتخاب شد. در کنار سرویس اپیک، خدمات پشتیبانی متناسب با نیازمندی‌های شرکت ضحی کیش انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.
در حال حاضر راهکار ارتباط سازمانی اپیک پس از نصب و راه‌اندازی به صورت کامل عملیاتی شده است. اطمینان از ارسال و دریافت پیام‌ها، قابلیت‌های برنامه‌ریزی و مدیریت رویدادها در اپیک و نیز سازماندهی ایمیل‎‌ها، ارزش افزوده زیادی را برای این شرکت به همراه دارد.
شرکت ضحی کیش با استفاده از راهکار ارتباط سازمانی اپیک، علاوه بر حذف هزینه‌های پنهان نگهداری و راهبری، از کلیه دغدغه‌های مربوط به سرویس ارتباطی رها شده است.